PAROPROPUSNA FOLIJA Strotex SUPREME Q – 170 gr.

PAROPROPUSNA FOLIJA Strotex SUPREME Q – 170 gr.

Površinska težina: 170 gr/m2
Standardna širina: 1,5 m
Standardna dužina: 50 m
Granica korisne temperature: -30 / +80
Vatrootporna klasa: E
Sd vrijednost: 0,02 (-0,08;+0,02)
Broj slojeva: 4
Uzdužna otpornost na kidanje: > 190 N
Dijagonalna otpornost na kidanje: > 190 N

Proizvođač: Foliarex
Model: STROTEX SUPREME

STROTEX SUPREME su difuzno propusne membrane namijenjene za uporabu ispod vanjske obloge krova.

Predstavljaju savršenu izolacija protiv vjetra namijenjena za zidove zgrada sa skeletnom konstrukcijom. Mogu se koristiti  u svim ventiliranim i neventiliranim krovištima, ispod raznih vrsta pokrova.
 Zahvaljujući SD faktoru od 0,02 m, mogu se koristiti kod krovova gdje termoizolacija pokriva krovnu konstrukciju (potporanj krovne konstrukcije) do pune visine a  stavljaju se direktno na tu izolaciju ili punu oplatu.

 

PREDNOSTI:
visoka propusnost pare (≥ 1700 g/m2/24 h), uslijed čega membrana preuzima svu vodenu paru koja se odvodi i usmjerava kroz ventilacijski otvor prema vani
potpuno vodonepropusna, štiti termoizolaciju od vanjskih atmosferskih padalina, kao što su snijeg ili kiša
omogućuje montažu termoizolacije sve do pune visine krovne konstrukcije (po cijeloj kosoj gredi)
stvaraju izolaciju protiv vjetra
stabilizatori UV i IR usporavaju proces starenja koji nastaje uslijed utjecaja atmosferskih faktora
imaju posebnu antirefleksivnu oblogu koja sprječava pojavu svjetlosnih refleksa

 

UGRADNJA:
STROTEX SUPREME polažemo odozdo prema sljemenu krova, horizontalno, poprečno na rogove
natpis STROTEX mora biti okrenut prema gore
preklop kod slaganja mora biti 15 cm
folije pričvršćujemo sa čavlićima ili klamericom
za preklop folija predlažemo jednostrano samoljepljivu traku KR609 - PP paropropusnu

Membranu razvijemo paralelno sa strehom, naslonivši ju na lim strehe. Slijedeći pojas membrane postavljamo sa prijeklopom koji je označen natpisom. Membranu pričvrstimo uz rog ukucavajući čavle. Zatim se ukucavaju kontraletve i letve. Kontraletve osiguravaju razmak između membrane i letava, omogućavajući provjetravanje krova. Kod elemenata koji prelaze plohu krova treba narezati membranu i pričvrstiti ju na bokovima ovih elemenata (tavanski prozor, dimnjak itd.) Iznad nareza valja postaviti dodatni pojas folije u obliku žljebića.

SAZNAJTE VIŠE    Slojevi koji štite krovište

Krovne Folije
Površinska težina 170 gr/m2
Standardna širina 1,5 m
Standardna dužina 50 m
Granica korisne temperature -30 / +80
Vatrootporna klasa E
Sd vrijednost 0,02 (-0,08;+0,02)
Broj slojeva 4
Uzdužna otpornost na kidanje > 190 N
Dijagonalna otpornost na kidanje > 190 N
Datoteke za preuzimanje