PODLOGA IKO ARMOURBASE PRO

PODLOGA IKO ARMOURBASE PRO

Dimenzija: 30 x 1m
Pokrivenost krova: 30 m²
Debljina: 0,5mm
Težina: 9 kg
Vlačna duljina (EN 13859-1): 400 N / 50 mm
Vlačna širina (EN 12311-1): 345 N / 50 mm
Dužina istezanja (EN 12311-1): 40 %
Širina istezanja (EN 12311-1): 50 %
Hladna fleksibilnost donje plohe (EN 1109): - 40°C

Proizvođač: Iko
Model: PODLOGA IKO ARMOURBASE PRO

Na svim krovnim nagibima, IKO preporuča da se koristi podloga ispod krovnih šindri.

IKO Armourbase PRO podloga je najomiljenija podloga među krovopokrivačima.
To je lagana podloga na bazi bitumen poliestera,  presvučena sa polipropilenskim filmom sa obje strane.

Laka i brza za ugradnju, višenamjenska traka koja se primarno koristi za krovne šindre, ali može se koristiti i za druge krovne materijale, kao što su glineni crijepovi, betonski crijepovi, limovi, valoviti limovi…

 

POSTAVA: 

Postavit podlogu u ravnini što je više moguće da bi se spriječilo prenošenje neravnina na površinu šindra. Postavit paralelno sa žlijebom i sljemenom.

Nagibi izmeđi 9,5° i 20°:
Koristite IKO Aromurbase PRO podlogu da bi se osigurala dupla pokrivenost  krovne ploče. Odrežite početnu traku širine 50cm te je postavite na krovnu podlogu po horizontali, zatim postavite sljedeću traku  uz horizontalni preklop  od 50 cm i preklopa po vertikali od 30cm.

Nagibi između 21° i 85°
Cijela krovna površina bi trebala biti pokrivena sa IKO Armourbase podlogom ili adekvatnom podlogom za šindru.
Podloga bi trebala biti postavljena paralelno sa žlijebom i sljemenom sa minimalnim preklopom 10cm po horizontali i 15cm preklopa po vertikali na spojevima.
Na svim IKO Armourbase podlogama nalazi se linija za preklop po horizontali u širini od  10cm radi lakšeg preklapanja.
Osigurati podlogu sa adekvatnim brojem čavla da ju drži na mjestu do ugradnje krovne šindre

Šindra_pribor
Dimenzija 30 x 1m
Pokrivenost krova 30 m²
Debljina 0,5mm
Težina 9 kg
Vlačna duljina (EN 13859-1) 400 N / 50 mm
Vlačna širina (EN 12311-1) 345 N / 50 mm
Dužina istezanja (EN 12311-1) 40 %
Širina istezanja (EN 12311-1) 50 %
Hladna fleksibilnost donje plohe (EN 1109) - 40°C
Datoteke za preuzimanje